AktualnościBieszczady

Wizyta szkoleniowa w Parku Narodowym „Lasy Bawarskie” i Parku Narodowym „Szumawa”

W dn. 22-26.10 pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Parku Narodowego „Połoniny” uczestniczyli w warsztatach w PN „Lasy Bawarskie” i PN „Szumawa”. Wizyta ta miała na celu m.in. zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń z innymi parkami przygranicznymi.

W programie było m.in. zapoznanie się z doświadczeniami i zasadami prowadzonej współpracy pomiędzy obydwoma parkami narodowymi z Niemiec i Czech, poznanie zasad realizacji programu „Junior Ranger” oraz nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania zasobami przyrodniczymi w strefie przygranicznej. Składamy podziękowania Pracownikom PN „Lasy Bawarskie” i PN „Szumawa” za praktyczne pokazanie nam działań w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i udostępniania parków do zwiedzania, a także za przyjacielską atmosferę oraz gościnność. Jesteśmy przekonani, że ten wspólnie spędzony czas, pełen inspiracji, przyniesie wzmocnienie współpracy pomiędzy Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i Parkiem Narodowym „Połoniny”.
Warsztaty były zorganizowane w ramach mikroprojektu „Przyroda w sąsiedztwie – polsko-słowacka współpraca przygranicznych parków narodowych w zakresie edukacji, promocji i ochrony przyrody Karpat Wschodnich” w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i BdPN za pośrednictwem Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Tagi

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close